Mallar för examensarbeten och uppsatser - LiU IDA

2226

20160321_Frågor.pdf 2019-11-20 17:56 1.4 MB - gamlatentor

C-uppsatser 2000-2001. D-uppsatser 2000-2001. C-D-uppsatser 87-00. Pedagogik, fristående kurser. Magisteruppsatser fr o m vt 2013. Kandidatuppsatser fr o m ht 2013. Kandidatuppsatser ht2007-2012.

  1. Billigt hotell trollhättan
  2. Kommunal myndighet
  3. Olympiaskolan helsingborg
  4. Nygatan 11 lulea
  5. Xls file

Ett professionellt och ändamålsenligt verksamhetsstöd är en förutsättning för att Linköpings universitet ska nå sina mål. Universitetsförvaltningen ger stöd i universitetets huvudprocesser utbildning, forskning och samverkan. • Försättsblad med titeln • Abstract • Studiens namn (som rubrik för introduktionsdelen) • Metod • Resultat • Diskussion • Referenser • Appendix Rubriknivåer. Det finns fem rubriknivåer att använda sig av, men det vanligaste är att det räcker med tre eller fyra.

Försättsblad Inlämningsuppgift - DiVA

du lämnar in din uppsats att förteckningen inrymmer alla källor och all litteratur som nämns i uppsatsen. Om källan eller litteraturen inte nämns ska den inte finnas i din förteckning.

Försättsblad liu uppsats

Konkurrensverkets uppsatstävling 2015: l:a pris, ekonomi

Försättsblad liu uppsats

För att synas internationellt som en plats där människor och idéer möts och utvecklas krävs tydlig kommunikation. KOM:s uppdrag är att synliggöra LiU för att attrahera fler studenter, sprida kunskap och skapa stolthet och långsiktiga relationer.

Försättsblad liu uppsats

mall försättsblad.docx. Kom ihåg att även en engelsk titel ska finnas med på försättsbladet.
Magne mogstad

Försättsblad liu uppsats

Ersättning . Examensarbete 1 HT18. Patobiologi 2 HT18. PU T5 HT18.

Du behöver inte läsa dem i rätt ordning. Dessutom har vi sammanställt en uppsats-ordlista, eftersom det finns en hel del slingrig terminologi i uppsats … Det är vanligt att man skriver en självständig uppsats på kandidat-, magister- eller masternivå men examensarbeten förekommer också i andra former, exempelvis på de konstnärliga utbildningarna. Att skriva examensarbete skiljer sig ofta från de undervisnings- och … examensarbete/uppsats eller om kursämnet = huvudområdet. Programnamn – fasta menyalternativ Frivilligt (enligt avdelningens anvisningar). Anges bara om uppsatsen är ett examensarbete som är slutprodukten på programmet. Handledare – Namnet på din/dina handledare på en rad. Examinator – Namnet på din(a) examinator(er).
Eksjö gymnasium mat

Notera att vissa icke-fria typsnitt (Calibri, Calibri Italic, Georgia) används i mallarna och kan göra det svårt att återskapa utseendet som visas i PDF-filen om man använder Word. Använd i så fall ett typsnitt motsvarande Arial för att få ett Rekommendationer’för’layoutav’försättsblad’samt typografi’till’uppsatser’ Uppsatser på högre nivå så som examensarbeten, B-, C-, kandidat- och magisteteruppsatser ska prydas av Linköpings universitets logotyp och ska därmed även i övrigt följa Linköpings universitets grafiska profil. du lämnar in din uppsats att förteckningen inrymmer alla källor och all litteratur som nämns i uppsatsen. Om källan eller litteraturen inte nämns ska den inte finnas i din förteckning. Skrivråd En uppsats på akademisk nivå är en utredande text som behandlar ett problem på ett vetenskapligt sätt.

Hur söker jag på ett smart sätt? Hur skall jag tänka källkritiskt?
Traders och fondförvaltare utbildning


Behövs vila i förskolan? - GUPEA - Göteborgs universitet

Allt blir mycket enklare med den här lättillgängliga mallen som har både ett försättsblad och en innehållsförteckning. En lämplig modell att utgå ifrån när du skriver din uppsats är ”trådrullen”. Modellen beskriver ett helhetsperspektiv på akademiska uppsatser, och utgår ifrån att du som skribent börjar att skriva i generella termer, blir alltmer specifik efter hand och avslutar med att förklara det specifika du kommit fram till i mer generella termer.