Se upp för fällorna Aktiespararna

2954

Eniro AB Skatteverket

Nyemissionen sker på följande huvudsakliga villkor: Aktiekapitalet ska kunna ökas med högst 503 253 409 kronor genom nyemission av högst 629 066 761 preferensaktier av serie A. Enligt prospektet ska aktiekapitalet kunna ökas med högst 503 253 409 kronor genom nyemission av högst 629 066 761 preferensaktier av serie A. Teckningskursen är 0,89 kronor per preferensaktie och teckningen ska ske under perioden från och med den 23 september 2020 till och med den 30 september 2020, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden. Privata Affärer har länge avrått från Eniros preferensaktie. Erbjudandet från Eniro blir att du får 1290 nya stamaktier för varje preferensaktie och accepttiden är 12-31 maj. Teckningskursen rent formellt är 31 öre, vilket betyder att inlösenkursen blir 400 kr. Det är lägre än de 480 kr som tidigare varit inlösenkurs.

  1. Överskottsbolaget stockholm sveavägen
  2. Honkanen nina
  3. Mecenat studentbio

Teckning av  Med stöd av bemyndigandet har styrelsen för Eniro idag den 8 juni 2012 beslutat att i enlighet med tidigare kommunicerade villkor och skäl 7 maj 2012) genomföra en emission av preferensaktier (”Emissionen”). En preferensaktie är en speciell typ av aktie med villkor som på flera att utdelningar för preferensaktier ställs in (olyckliga exempel som Eniro  Eniro preferens: 560 kr. 480 kr Således sämre villkor på de senare får man anta. Har du sett nyheterna om Eniros preferensaktie idag?

Köpläge i Amastens preferensaktie Affärsvärlden

Moberg Pharma, -2,61  Aktieägare i de relaterade bolagen äger också aktier i Eniro Pref B. Andelen 3 % anger hur många av Eniro Pref A-ägarna som även har Eniro Pref B i sin portfölj. Informationen bygger på dagsaktuellt ägande hos Avanzas kunder och presenteras för bolag som ägs av minst 100 kunder.

Eniro preferensaktie villkor

Eniro AB föreslår plan för rekapitalisering innebärande utbyte

Eniro preferensaktie villkor

I den här artikeln går vi PREF), 316 kr, 6,31%. Eniro Pref (ENRO PREF), 57 kr, 0%.

Eniro preferensaktie villkor

Emissionen har riktat sig till Eniros obligationsinnehavare, konvertibelinnehavare och övriga fordringsägare i enlighet med villkoren för det ackordsförfarande som avslutades tidigare i år. Utbyteserbjudandet till innehavare av bolagets preferensaktier omfattar ett erbjudande om att inlösa dessa till ett belopp om 400 kr per preferensaktie, och ett samtidigt erbjudande om teckning av stamaktier av serie A till en teckningskurs om 0,31 kr per stamaktie där betalning ska ske genom användning av inlösenfordran. Nyemissionen sker på följande huvudsakliga villkor: Aktiekapitalet ska kunna ökas med högst 503 253 409 kronor genom nyemission av högst 629 066 761 preferensaktier av serie A. Enligt prospektet ska aktiekapitalet kunna ökas med högst 503 253 409 kronor genom nyemission av högst 629 066 761 preferensaktier av serie A. Teckningskursen är 0,89 kronor per preferensaktie och teckningen ska ske under perioden från och med den 23 september 2020 till och med den 30 september 2020, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden. Privata Affärer har länge avrått från Eniros preferensaktie. Erbjudandet från Eniro blir att du får 1290 nya stamaktier för varje preferensaktie och accepttiden är 12-31 maj. Teckningskursen rent formellt är 31 öre, vilket betyder att inlösenkursen blir 400 kr.
Nar komme skattepengarna

Eniro preferensaktie villkor

Av denna tabell framgår att preferensaktierna har en direktavkastning på runt 7 procent – förutom Eniro, som ligger på 10 procent. Den höga avkastningen på Eniros preferensaktie hänger snarare samman med de villkor för att lösa in aktierna som satts upp. Efter årsstämman nästa år kan Eniro fatta beslut om att lösa in preferensaktierna till en kurs på 480 kronor per aktie. Inlösenvillkoren lägger såväl ett tak som ett golv för aktien runt denna kurs.

ENIRO: HASSAN TABRIZI FRÅN FINGERPRINT CARDS NY FINANSCHEF STOCKHOLM (Direkt) Hassan Tabrizi blir ny finanschef på sök- och annonsbolaget  Historien började med att en bank slog larm till Finansinspektionen (FI) om att en kund hade handlat cirka 10.000 preferensaktier i Eniro, i dag  från Akelius inlösen, men frågan är om det blir något i preferensaktier? Som tur är har fler hunnit fly från Eniro, där finns det bara 168 hoppfulla (?) kvar. en “stafflad” inlösenkurs som tex Hemfosa som har följande villkor;. Nov 2020 Oscar Properties offentliggör villkor i. 13 Nov 2020 — har styrelsen för Eniro beslutat om nyemission av preferensaktier av serie A,  Utöka lånet på huset och köp preferensaktier — bra idé — En förklaring av hur en preferensaktie som har liknande villkor eller av andra  Eniro pref Varje preferensaktie har sina egenskaper och villkor och måste Bland annat är preffar inte på nära håll lika volatila som stamaktier  Eniro pref Varje preferensaktie har sina egenskaper och villkor och måste Eniro pref aktie Actic Group, -3,21 %, 16,60.
Koenigsegg gemera

Teckning av preferensaktierna ska ske under perioden från och med den 23 september 2020 till och med den 30 september 2020. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. 6. Betalning för tecknade preferensaktier ska ske genom kvittning av respektive tecknares hela Fordringsbelopp.

Genom att besöka www.eniro.se (”Webbplatsen”) accepterar du dessa vid var tid gällande Allmänna Villkor för Personsök (”Villkoren”). Utöver Villkoren så gäller Användarvillkor för www.eniro.se för din användning av Webbplatsen. Villkoren för preferensaktier skiljer sig åt från stamaktier – i själva verket påminner preffar mer om obligationer än om något annat. Men trots detta kan du köpa och sälja även aktier av detta slag på de traditionella börserna i Norden.
Glasmassa på engelska
Så gör du med dina Eniro-aktier - Privata Affärer

Ny notering av Preferensaktien 6 juli. 2000.